Bokat 0 sporter
Varukorg (0 objekt)
INTEGRITETSPOLICY
Hantering av personuppgifter

Bellevuestadion i Västerås AB org nr 556130-5664, nedan kallat Bellevue, behandlar personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar att skydda dig som privatperson. Vid skapandet av inloggning via vårt online-bokningssystem sparar och behandlar Bellevue de personuppgifter som anges, dvs namn, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

Bellevue använder personuppgifter för att:
  1.   Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla online-bokningssystemet.
  2.   Bearbeta dina bokningar.
  3.   Kontakta dig via tex SMS eller e-post för att avisera om din bokningsstatus eller informera dig om händelser av väsentlig art före, under eller efter din bokning är aktiv.
  4.   Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster.
  5.   Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
  6.   Marknadsföra tjänster och produkter.

Dina personuppgifter sparas så länge online-bokningskontot är aktivt.
Vi delar personuppgifterna med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster, dessa biträden får ej använda personuppgifterna för eget bruk eller vidarebefordra dessa till annan part.
Personuppgiftsansvarig är Bellevues verkställande direktör.

Du har rätt att när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att vi begränsar behandlingen eller att Bellevue inte sparar och behandlar dina personuppgifter. Kontakta i så fall Bellevue på denna adress: bellevue@bellevue.se

Om Bellevue inte skall spara och behandla dina personuppgifter kommer ditt online-bokningskonto inaktiveras.

Observera att även om begäran att Bellevue inte skall spara och behandla dina personuppgifter inskickats, kan Bellevue med laglig grund ha skyldighet att behålla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal eller med hänvisning till bokföringslagen.Bellevuestadion i Västerås AB
Slånbärsgatan 2
722 23 VÄSTERÅS
Org. Nr. 556130-5664